השתלמויות

מפגש אחד של 5 שעות

מודעות עצמית
מטרת הסדנה:
לאפשר למשתתף להכיר ביכולות שלו ולייעל את התקשורת
שלו עם עצמו ועם סביבתו.

כתיבה אינטואיטיבית
מטרת הסדנה:
* גילוי וריפוי עצמי באמצעות כתיבה
* שחרור כעסים
* לימוד מיומנות עבודה עם האונה הימנית.

רק בריאות- מניעת מחלות
מטרת הסדנה:
* ללמד מהי מחלה וכיצד מונעים אותה
* הקשר בין הגוף לנפש
* כיצד לאכול בריא
* אילו 3 כללים מעניקים לנו תוחלת חיים ארוכה.

Comments are closed.